fbpx

Karina and her volunteering time in Italy/ Karina ir jos savanorystės patirtis Italijoje

Moment from volunteering/ Momentas iš savanorystės

LT
Išvykimas gyventi į kitą šalį metams yra labai dviprasmiškas – vieni žavisi tavo drąsa, kiti mano, kad esi kiek pakvaišęs. Bet nepaisant to, ką galvoja kiti, mano metai Italijoje yra kol kas pats įsimintiniausias įvykis gyvenime. Ten aš savanoriavau su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, nes žadu su šia sritimi dirbti ir ateityje, tad norėjau įgyti praktikos ir susipažinti su realia situacija ten, kur ji aktualiausia. Taip pat dirbau ir su benamiais, kartu gaminome maistą ir daug juokavome apie mūsų skirtumus ir panašumus. Be savanorystės aš taip pat prisijungiau prie vietinės protestantų grupės, kurie per protestus grodavo būgnais ir šokdavo, tad susiradau ir vietinių draugų : ) Ir kadangi Turinas, kuriame gyvenau, yra prie pat Alpių, teko dažnai apsilankyti ir ten aukštai, tad net jei ir kartais išsiilgdavau lietuviškų miškų ir ežerų, man kompaniją palaikė vietiniai kalnai☺️Programa su kuria išvykau į užsienį vadinasi “Europos solidarumo korpusas”, visą info galima rasti su paprasta google paieška tuo pačiu pavadinimu. Visos kelionės ir pragyvenimo (maisto ir apgyvendinimo) išlaidos yra dengiamos Europos Sąjungos lėšomis, tai tau tereikia turėti nuo 18 iki 30 metų ir motyvacijos nuveikti kažką prasmingo

EN
Going to live in another country for a year is very ambiguous – some admire your courage, others think you are a bit crazy. But despite what others think, my year in Italy is the most memorable event of my life so far. There I volunteered with refugees and asylum seekers, because I wish to work in this area in the future, so I wanted to gain practice and get to know the real situation where it is most relevant. I also worked with the homeless, we cooked together and joked a lot about our differences and similarities. In addition to volunteering, I also joined a local protestant group that played drums and danced during protests, so I also made local friends 🙂 And also Turin, where I lived, is right next to the Alps, I went up there often, so even if sometimes I missed Lithuanian forests and lakes, local mountains kept me company 🥰

The program with which I went abroad is called “European Solidarity Corps”, all the information can be found with a simple google search by the same name. All travel and living expenses (food and accommodation) are covered by the European Union funds, so you just need to be between 18 and 30 years old and motivated to do something meaningful.